Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

1. Dane osobowe są chronione przez ELEKTRON W.S. Kawczyńscy Spółka Jawna zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

2. Klient ma możliwość złożenia zamówienia w jednym wariancie:

Zakup z rejestracją – klient zakłada konto w sklepie ELEKTRON W.S. Kawczyńscy Spółka Jawna Podczas rejestracji Klient proszony jest o wyrażenie zgody na dodanie swojego adresu email do listy klientów usługi newsletter. Dodanie adresu email do listy subskrypcji oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera informującego o najnowszych promocjach oraz nowych produktach. Wyrażenie zgody nie jest obowiązkowe.

Administrator Danych Osobowych
Administratorem Danych Osobowych jest ELEKTRON W.S. Kawczyńscy Spółka Jawna z siedzibą pod adresem 00-864 Warszawa ul. Krochmalna 3

Zakres przetwarzanych danych osobowych
1. ELEKTRON W.S. Kawczyńscy Spółka Jawna przetwarza dane osobowe klientów w zakresie:

  • adres email,
  • imię,
  • nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • nr telefonu,
  • adres, na który ma zostać wysłane zamówienie, o ile jest inny niż adres zamieszkania,
  • w przypadku, gdy klient chce, aby została wystawiona faktura VAT dokumentująca zakup towaru potrzebne będą również dodatkowe dane: firma, pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza i adres prowadzenia działalności gospodarczej (jeśli faktura ma być wystawiona na firmę), nr NIP.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do realizacji zamówienia.

3. Postawą weryfikacji zarejestrowanego klienta w sklepie ELEKTRON W.S. Kawczyńscy Spółka Jawna jest adres email podany w trakcie rejestracji oraz indywidualne hasło klienta. Obowiązkiem klienta jest należyte zabezpieczenie hasła przed dostępem osób nieupoważnionych.

4. Dane osobowe klientów sklepu internetowego mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane po zalogowaniu się w serwisie internetowym sklepu za pomocą hasła i adresu email podanego w trakcie rejestracji. W procesie rejestracji klient wybiera hasło, które nie może być krótsze niż 8 znaków oraz nie dłuższe niż 30 znaków; zaleca się by hasło zawierało litery i cyfry lub znaki specjalne.

5. Usunięcie danych osobowych jest możliwe po przesłaniu wiadomości do ELEKTRON W.S. Kawczyńscy Spółka Jawna na adres elektron@elektron.waw.pl

6. ELEKTRON W.S. Kawczyńscy Spółka Jawna niniejszym informuje, iż nigdy nie żąda podania adresu email i hasła w treści emaila czy też w innym miejscu niż strona internetowa.

7. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Cel przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu realizacji zamówień Klienta oraz w celu umożliwienia korzystania ze sklepu, jak również do wewnętrznych celów ELEKTRON W.S. Kawczyńscy Spółka Jawna dotyczących ewidencjonowania sprzedaży i klientów sklepu internetowego między innymi w celu podatkowym.

2. W przypadku, gdy klient wyrazi zgodę na korzystanie z usługi newsletter, jego dane są wykorzystywane w celu realizacji usługi newsletter (przesyłania zamówionych wiadomości o charakterze reklamowym). Każdy użytkownik usługi ma możliwość w każdej chwili dokonania zmiany bądź usunięcia podanego adresu email.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i sposób ich odwoływania

1. Rejestrując się w sklepie ELEKTRON W.S. Kawczyńscy Spółka Jawna klient proszony jest o wyrażenie zgody zgodnie z klauzulami zamieszczonymi poniżej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących adres email, imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki, nr telefonu,datę urodzenia, płeć przez ELEKTRON W.S. Kawczyńscy Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Krochmalnej 3, 00-864 Warszawa, w celu realizacji zamówień dokonanych w sklepie www.elektron.waw.pl w celach marketingowych, informacyjnych, składania ofert handlowych, działań promocyjnych prowadzonych obecnie bądź w przyszłości. Cofnięcie zgody jest możliwe w każdej chwili.

Dane zbierane automatycznie

1. Pliki Cookie („ciasteczka”)
Witryna www.elektron.waw.pl może wykorzystywać pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na komputerze użytkownika, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem z witryny i sklepu internetowego.

Pliki cookie wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez klientów zakupów.

Wykorzystywane pliki cookie mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookie są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookie są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny.

Pliki cookie nie mogą w żaden sposób wyrządzić szkody dla wykorzystywanego urządzenia oraz zainstalowanego na nim oprogramowania. Pliki nie zawierają także żadnych informacji identyfikujących użytkownika strony.

Witryna elektron.waw.pl wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie:

Pliki tymczasowe

Niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania sklepu. Umożliwiają one bezpieczne logowanie na stronie oraz składanie zamówień a także bezpieczne dokonywanie transakcji. Bez tych plików bezpieczne dokonywanie transakcji byłoby niemożliwe.

Pliki stałe

- funkcjonalne - Służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny. Umożliwiają także przedstawienie użytkownikowi strony propozycji produktów indywidualnie dopasowanych na postawie jego preferencji.

- statystyczne - dzięki tym plikom możliwe jest zbieranie informacji na temat korzystania ze strony, informacje te są przez nas wykorzystywane w celu optymalizacji działania witryny zgodnie z preferencjami jej użytkowników.

- reklamowe - umożliwiają użytkownikowi witryny otrzymywanie reklamy, dostosowanej na podstawie jego indywidualnych zainteresowań oraz preferencji.

- społecznościowe - umożliwiają integrację serwisów społecznościowych z których korzysta użytkownik ze sklepem.

Blokowawanie plików cookie

W każdym wypadku użytkownik może zablokować instalowanie plików cookie lub usunąć stałe pliki cookie, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki. Brak takiej blokady oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na ich zapisywanie.

Google Analytics
Ważną grupę automatycznie gromadzonych plików cookie stanowią dane dotyczące oglądalności stron gromadzone przez Google Analytics- powszechnie znany i wykorzystywany na rynku system internetowy do badania statystyk odwiedzin stron internetowych udostępniany przez Google, Inc. System Google Analytics może być wykorzystywany do tworzenia profilów użytkowników pod pseudonimem. Google używa zebranych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.

Prawa osób, których dane są przetwarzane

1. Zgodne z ustawą, każdy klient firmy ELEKTRON W.S. Kawczyńscy Spółka Jawna. ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystania lub ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić w formie pisemnej do administratora danych osobowych.

Przekazywanie danych osobowych

1. Z chwilą złożenia zamówienia, klient wyraża zgodę na przekazanie:

danych osobowych niezbędnych do wysłania paczki, podmiotom świadczącym usługi związane z realizacją zamówienia tj. firmom dostarczającym zamówione towary (np. firmy kurierskie, Poczta Polska itp.) oraz innym podmiotom działającym na zlecenie ELEKTRON W.S. Kawczyńscy Spółka Jawna

danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności elektronicznych, podmiotom świadczącym usługi płatności online..

Zmiany polityki prywatności
1. ELEKTRON W.S. Kawczyńscy Spółka Jawna zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie.